PŘÍPADOVÁ STUDIE

DMS Sparta pro AC Spartu Praha fotbal, a.s.

Základní informace o projektu

DMS je implementováno na platformě Alfresco Community 5.0.d.

Výkonnostně (z pohledu požadované konfigurace serverů) je systém dimenzován na cca 50 uživatelů, roční nárůst jednotky tisíc dokumentů přijatých a jednotky tisíc dokumentů vlastních. Co do počtu uživatelů není systém nijak licenčně omezený. Uživatelé přistupují do systému prostřednictvím webového prohlížeče.

Kategorie

DMS Alfresco

Datum vydání

25.4. 2016

Klient

AC Sparta Praha fotbal, a.s.

Hlavní cíle

  • Uživatelé, skupiny a role
  • Vazba do ERP
  • Tvorba a správa smluv a smluvních dokumentů
  • Požadavky na objednávku a objednávky
  • Zpracování faktur přijatých
  • Elektronické žádanky o dovolené
  • Přehledy z evidence
  • Ostatní dokumenty
1
Úložiště dokumentů a jeho funkce
Přehled a charakter dokumentů, metadata dokumentů, tvorba vlastních dokumentů, skenované dokumenty, struktura složek pro ukládání dokumentů, knihovní funkce úložiště pro zpracování dokumentů, otevřenost vůči jiným okolním systémům.
2
Přechodné období
Instalace, konfigurace, automatické akce, číslování dokumentů, typy dokumentů a jejich metadata, aspekty, šablona souborové struktury, struktura kategorií, integrace, uživatelé, pracovní postup.
3
Cílové funkční řešení
Uživatelé, skupiny a role, vazba do ERP, implementované oblasti a procesy, tvorba a správa smluv a smluvních dokumentů, požadavky na objednávku a objednávky, zpracování faktur přijatých, elektronické žádanky o dovolené, přehledy z evidence, ostatní dokumenty.

Líbili se vám funkce DMS Sparty ?

Nasadíme k vám platformu Alfresco, která se postará o faktury, smlouvy, technickou dokumentaci nebo formuláře se žádankami.
Kontaktní formulář