Myslíme to vážně
  • aplikace
  • Služby
  • Reference

Služby

Mezi služby a činnosti, které pro naše zákazníky realizujeme, patří především:

  • Informační strategie
Máte potíže porozumět vašim uživatelům a definovat, jaké softwarové produkty a řešení by se vlastně měly implementovat na podporu jejich činností? Váháte, jakým směrem by se měla ubírat vaše strategie v rozvoji IT? Nabízíme pomocnou ruku! Budeme se snažit pochopit vaši činnost nebo využít našich zkušeností se zákazníky podobného typu a navrhnout cestu k úspěchu využití IT.
  • Poradenství při přípravě a realizaci projektů
Pomáháme formulovat projektové záměry, zvažujeme jejich přínosnost, spoluvytváříme zadání projektů a zadávacích dokumentací pro výběrová řízení a jejich administraci a to včetně zákonných mandatorních podmínek, a jejich vyhodnocování.

Umíme také navrhnout popř. posoudit všechny typy potřebných smluvních dokumentů. Řídíme realizaci projektů nejen ryze IT typu a pomáháme s interním prodejem výsledků projektů a jejich zavedení do každodenní práce uživatelů.
  • Oponentury dodávek projektů a softwarové audity
Při realizaci projektů jiných dodavatelů pomáháme našim klientům pochopit správně význam a dopady jednotlivých fází projektů a jejich dodávek, snažíme se o hladký průběh předávání výsledků projektů a zajištění potřebné komunikace. Posuzujeme pro naše zákazníky věcnou kvalitu jim překládaných dodávek a upozorňujeme na možná rizika.
  • Bodyshoping a bodyleasing
O kvalitní zdroje v podobě našich zaměstnanců a subdodavatelů, které používáme na svých projektech, se také rádi podělíme a poskytneme je na vaše projekty. Jejich kvalitu jsme připraveni ověřit všemi obvyklými standardními metodami.
  • Kybernetická bezpečnost a ochrana osobních údajů
Další oblastí naší působnosti je monitoring provozu sítí, analýza bezpečnostních rizik a implementace bezpečnostních řešení (SIEM, behaviorální síťové analýzy, end-point-security/DLP, atd), zavádění standardů ISO/IEC 27001 a 20000, příprava k certifikaci dle těchto standardů. Poskytujeme též poradenství v oblasti ochrany osobních údajů, analýzy stavu shody s požadavky zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů), pomoc při zpracování provozní dokumentace nutné pro řízené zpracování osobních údajů a auditní činnost v oblasti ochrany osobních údajů.
  • Terminálový přístup k aplikacím
Řešení postavená na produktech Citrix.