Myslíme to vážně
 • aplikace
 • Služby
 • Reference

Reference

Našimi zákazníky jsou společnosti a organizace, které vedle vysoké odborné úrovně dodavatele vyžadují spolehlivost, partnerství a korektní vztahy. Níže uvádíme výběr významných zakázek z poslední doby:

 • AC Sparta Praha, a.s.:
  • Elektronizace procesu objednávek, smluv a schvalování přijatých faktur na platformě Alfresco 5. Vstupní skenování s rozeznáním čárového kódu, strukturované schvalovací workflow, formuláře, integrace, poimplementační podpora.
 • AŽD Praha a.s.:
  • Projektový management softwarové části zahraničního integračního projektu.
 • ČD-Telematika, a.s.:
  • Definice produktového portfolia a příprava rámce smluvních vztahů.
  • Analýza a návrh optimalizace Service Desk, návrh efektivnějších pracovních postupů servisních pracovníků.
  • Vývoj aplikace a příprava dat pro elektronický registr optických vláken a tras.
  • Vedení projektu IT části přesunu Živé dopravní cesty z Českých drah do Správy železniční dopravní cesty.
 • Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.:
  • Elektronická podatelna s napojením na informační systém datových schránek a integrací do systému pro správu dokumentů Documentum. Více informací naleznete v případové studii.
 • Dopravní podnik města Brna a.s.:
  • Implementace DMS Alfresco 5 pro faktury, smlouvy, výběrová řízení, ostatní dokumenty. Řízená dokumentace + workflow, integrace, vč. HW infrastruktury.
 • Innogy Business Services CZ, s.r.o. (RWE IS, a.s.):
  • Konzultační služby, příprava a výběr Enterprise Content Management řešení (ECM, EDMS, CMS, MIS/BI, CRM) a tiskových systémů s tím souvisejících.
  • Proof of Concept nasazení systému Alfresco.
 • Itteligence, a.s. - projekt pro zákazníka "Česká školní inspekce":
  • Elektronický systém uživatelské podpory – helpdesk, dodávka části vývoje systému T59 pro testování žáků 5. – 9. Tříd.
 • Marbes consulting, s.r.o.:
  • Služby projektového managementu, implementace PROXIO.
 • Mlénský s.r.o.:
  • Elektronizace procesu schvalování přijatých faktur na platformě Alfresco 4. Vstupní skenování s rozeznáním čárového kódu, strukturované schvalovací workflow, připojení souvisejících dokumentů (příjemka, dodací list, převodka). Dlouhodobá poimplementační.
 • SŽDC (Správa železniční dopravní cesty, s.r.o.):
  • Sada konzultací a školení při zavádění systému Alfresco pro TUDC.
  • Analýza deseti samostatných softwarových aplikací pro evidenci pasportů spravovaného majetku, návrh centralizace řešení.
  • Návrh řešení integrace a pilotního projektu softwarových aplikací pro evidenci pasportů spravovaného majetku.
 • Tieto Czech s.r.o.:
  • Spolupráce na Proof of Concept nasazení systému Alfresco – migrace ze systému Sharepoint pro 20tis uživatelů.
 • Úřad městské části Praha 8:
  • Zajištění licenčního a aplikačního řešení pro umožnění terminálového přístupu k aplikacím na platformě Citrix vč. systému pro ověřování uživatelů pomocí SMS jednorázově generovaného kódu.
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně:
  • Detailní analýza implementace systému Alfresco s vazbou na portál Websphere pro smlouvy rektorátu a pro potřeby facility systému.
  • Dodávka systému openMAINT pro Property & Facility Management.
 • Univerzita obrany v Brně:
  • Vývoj a dodávka modulů intranet portálu Věda a výzkum.
  • Studie implementace automatizovaného systému řízení palebné podpory dělostřelectva – ASRPP-DEL.
 • Vězeňská služba ČR:
  • Vývoj - webový portál a webová služba pro poskytování informací z centrální evidence vězněných osob – systém elektronické lustrace.
  • Dodávka napojení elektronické podatelny na informační systém datových schránek.
  • Poradenská činnost v oblasti správy dokumentů, elektronické komunikace ve státní správě a elektronické spisové služby.
  • Dodávka skenovacích pracovišť pro generální ředitelství a všechny organizační jednotky a jejich 24- hodinový servis.
 • Vojenský technický ústav, s.p.:
  • Dodávka a implementace DMS/spisové služby BSP KRAB.
  • LOM Praha, s.p. o.z. VTÚL a PVO – hodnocení a porovnání způsobu dosažení požadované funkcionality IS. Posouzení nabízených systémů s ohledem na činnosti zadavatele.