myslíme to vážně
Ano, mohli jsme na tomto místě vylíčit, že jsme mladá dynamická a rychle se rozvíjející firma, která pracuje s nejmodernějšími technologiemi a rychle se přizpůsobuje požadavkům klientů... Ale my to neuděláme. Chceme říct hlavně následující: zákazník je pro nás velmi vážená osoba. Děláme vše pro to, abychom mu porozuměli a aby výsledky naší práce naplnily jeho očekávání. Vážně!
Dodáváme informační a komunikační technologie a řešení, a hlavně pilně pracujeme pro klienty a partnery z oblasti veřejné správy i ze soukromého sektoru. Přes relativně krátkou historii společnosti máme za sebou několik úspěšně realizovaných projektů pro naše zákazníky nebo jako subdodávky pro významné IT společnosti. Úspěch projektu a spokojený klient - to jsou opravdu naše nejvyšší cíle!
Portfolio našich služeb se soustředí zejména na oblasti, kde se uplatní dlouholeté zkušenosti našich pracovníků. Zákazníkům poskytujeme poradenské služby v oblasti strategického a projektového managementu, oponentury dodávek, analýzy a návrhy řešení. Výjimku netvoří ani služby provozu aplikací nebo dodávky kvalifikovaných lidských zdrojů.
Dodáváme aplikace postavené na ověřených platformách stejně jako vlastní produkty nebo řešení zákaznického typu. Specializujeme se na oblasti document managementu, skenování a imagingu, elektronického oběhu dokumentů, podnikových úložišť a archivace. Datové schránky máme taky v malíčku, stejně jako vlastní produkty pro podporu plánování a řízení úkolů a projektů včetně výkaznictví.