Myslíme to vážně
 • aplikace
 • Služby
 • Reference

Odborné znalosti

Jako první Alfresco partner v České republice poskystujeme odborníky se znalostmi ověřenými certifikacích v oborech administrace a vývoje aplikací. Tituly Alfresco Certified Administrator a Alfresco Certified Engineer dokládají detailní znalosti administrace systému a návrhu a tvorby aplikací nad platfromou Alfresco.

Alfresco Certified Administrator

Nositel této certifikace je odborníky se schopnosmi a vědomosmi, které umožní plnou podporu všech systému Alfresca. Kandidáti jsou testování na nasledujíci znalosti:

 • znalost architektury ECM Alfresco,
 • schopnost provádět informovaná rozhodnutí o instalaci a konfiguraci systému pro produkční prostředí,
 • schopnost monitorovat ECM Alfresco a provádět jeho běžnou údržbu,
 • schopnost spravovat úložiště obsahu a indexy vyhledávání,
 • schopnost analyzovat a řešit problémy vzniklé v průběhu produkčního provozu,
 • ovládnutí všech aspektů zabezpečení systému, autentizace, zajištění spolehlivosti skrz zálohování, obnovení a nasazení v clusteru.

Alfresco Certified Engineer

Alfreso inženýr v pravém slova smylu neomezuje své znalosti na programování aplikací, ale také na:

 • pochopení architektury Alfresco repositáře,
 • pochopení základů a architektury Alfresca ,
 • pochopení, návrh a vytváření definici typů dokumentů (content model),
 • vývoj rozšíření, modulů a pokročilých workflow pro Alfresco,
 • vývoj aplikací a internetových služeb za použití Alfresco API
 • pochopení interakce workflow s content modelem Alfresca,
 • nasazování modulů do produkčního prostředí,
 • propojení systému Alfresco s externími aplikacemi pomocí webových služeb a protokolů jako CMIS a SOAP.
zpět